Kolekcia matrík zborov Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku

Matriky sú rozdelené po zboroch, a môžete si ich pozrieť kliknutím na jednotlivé zbory.